فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 20 - فصل چهارم: تنظیم شیمیایی (قسمت دوم)، گفتار دوم: غده های درون ریز (قسمت اول)

در این گفتار براتون از غده هیپوفیز و غده هیپوتالاموس دو تا از مهم ترین غدد ترشح کننده هورمون ها که اتفاقا تعداد زیاد هورمون های بدن هم توسط این دو تا غده ترشح میشود براتون صحبت خواهم کرد و در ادامه نمونه سوالاتی که در این هفته آموزشی در کتاب آمده شده رو براتو پاسخ خواهم داد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم