فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 62 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت دوم)، نظریه های اسید و باز (قسمت دوم)

ما تو این جلسه راجب نظریه ی لوری و برونستد می خوایم صحبت کنیم و می خوایم ابعاد مختلفش رو با هم بررسی کنیم در آخر هم سعی می کنم چند تا مثال از کنکور های سراسری سال گذشته حل کنم