فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 45 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

در رابطه با معادلۀ مثلثاتی بحث رو ادامه میدیم، یک جلسه قبلا دربارۀ معادلۀ مثلثاتی صحبت کردیم. تیپ اول سوالات معادلۀ مثلثاتی رو توی اون جلسه مطرح کردیم یعنی شمارش تعداد جواب، تو این جلسه راجع به جواب کلی معادله های مثلثاتی صحبت می کنیم.