فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 44 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت اول)

بحث معادلۀ مثلثاتی رو مطرح می کنیم، دو تا تیپ مرسوم توی سوالات معادلۀ مثلثاتی داریم. تیپ اول شمارش تعداد جواب توی بازۀ خاصِ و تیپ دوم پیدا کردن جواب کلی برای معادلۀ مثلثاتی هستش. تیپ اول یعنی شمارش تعداد جواب رو توی این فیلم کامل تحت پوشش قرار میدیم و تست هایی ازش حل میکنیم.