فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

Loading
ترکیبیات (قسمت اول)، اصل شمارش و شمارش دستی

فیلم جلسه 1 - ترکیبیات (قسمت اول)، اصل شمارش ...

امروز در مورد آنالیز ترکیبی یا ترکیبیات صحبت می کنیم در حقیقت مربوط به مباحثی میشه که شما تو فصل هفت ...
ترکیبیات (قسمت دوم)، اصل ضرب، اصل جمع و اصل متمم

فیلم جلسه 2 - ترکیبیات (قسمت دوم)، اصل ضرب، ...

تو این جلسه در ممرده اصل ضرب اصل جمع و اصل متمم که سه تا ابزار خیلی بدرد بخور برای آنالیز ترکیبی یا ...
ترکیبیات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - ترکیبیات (قسمت سوم)

فاکتوریل، جایگشت خطی و دوری
فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت د ...

روابط بین ریشه­ها و تشکیل معادلۀ درجۀ دوم
فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - فصل دوم: تابع درجۀ دوم (قسمت ...

علامت ریشه­ها، معادلات دو مجذوری، کم­ترین و بیش­ترین مقدار تابع
فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت اول ...

مفاهیم اولیه، معادله و نامعادلۀ قدر مطلقی
فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم: قدر مطلق (قسمت دوم ...

نامعادلات پیچیده­تر و نمودارهای قدر مطلقی
آمار و مدلسازی (قسمت اول)

فیلم جلسه 14 - آمار و مدلسازی (قسمت اول)

تعاریف اولیه و دسته­بندی داده­ها
آمار و مدلسازی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 16 - آمار و مدلسازی (قسمت سوم)

شاخص­های مرکزی (قسمت اول)
هندسه و استدلال(قسمت اول)-زاویه(قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - هندسه و استدلال(قسمت اول)-زاو ...

این جلسه میخوایم هندسه رو شروع بکنیم. از فصل یک یعنی هندسه و استدلال شروع می کنیم که با مفهوم زاویه ...
فصل اول: هندسه و استدلال(قسمت دوم)-زاویه(قسمت دوم)

فیلم جلسه 20 - فصل اول: هندسه و استدلال(قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با مثلث متساوی الاضلاع صحبت میکنیم. در رابطه با شرایط هم نهشتی دو تا مثلت صحبت ...
فصل اول:هندسه و استدلال(قسمت سوم)-چند ضلعی ها و خم

فیلم جلسه 21 - فصل اول:هندسه و استدلال(قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با انواع چند ضلعی ها صحبت میکنیم. در رابطه با چند ضلعی ها محدب و مقعر صحبت میکن ...
هندسه(1)فصل دوم: فیثاغورس و مساحت(قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - هندسه(1)فصل دوم: فیثاغورس و م ...

تو این جلسه میخوایم که فصل دوم هندسه یک یعنی مساحت و فیثاغورس رو شروع بکنیم. در رابطه با فیثاغورس صح ...
هندسه (1)، فصل دوم: فیثاغورث و مساحت (قسمت دوم)، مساحت

فیلم جلسه 23 - هندسه (1)، فصل دوم: فیثاغورث ...

تو این جلسه چند تا نکته مونده از مثلث قائم الزاویه در مورد اون ها صحبت می کنیم، مساحت چند ضلعی های م ...
هندسه(1) فصل سوم: تالس و تشابه(قسمت اول)

فیلم جلسه 24 - هندسه(1) فصل سوم: تالس و تشاب ...

ىر اين جلسه فصل سوم هنىسه 1 رو شروع مي كنيم، تالس و تشابه مثلث ها رو می گیم و راجع به نسبت تشابه صحب ...
هندسه (1)، فصل سوم: تالس و تشابه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 25 - هندسه (1)، فصل سوم: تالس و تش ...

تو این جلسه تالس و تشابه رو ادامه میدیم و به خصوص راجع به روابط بین محیط مثلث های متشابه سوالات زیاد ...
هندسه 1: فصل 4 شکل های فضایی (قسمت 1) - مکعب مستطیل و منشور

فیلم جلسه 26 - هندسه 1: فصل 4 شکل های فضایی ...

تو این جلسه فصل چهارم هندسه 1 یکی شکل های فضایی رو شروع می کنیم.در این فلم در مورد مکعب مستطیل، مکع ...
هندسه(1) فصل چهارم: شکل های فضایی (قسمت دوم)، استوانه، هِرم و مخروط

فیلم جلسه 27 - هندسه(1) فصل چهارم: شکل های ف ...

در این جلسه شکل های فضایی رو ادامه میدیم، استوانه، مخروط و هرم رو بررسی می کنیم و کلی تست کنکور حل م ...
هندسه (1)، فصل چهارم: شکل های فضایی (قسمت سوم)، هرم و اصل کوالیری

فیلم جلسه 28 - هندسه (1)، فصل چهارم: شکل های ...

تو این جلسه از هندسه فضاییی یا شکل های فضایی، ادامه هرم رو میگیم، هرم منتظم یا چهار وجهی منتظم، راجع ...
تابع جزءصحیح (قسمت اول)، مفهوم جزءصحیح، معادله و نامعادلۀ براکتی

فیلم جلسه 29 - تابع جزءصحیح (قسمت اول)، مفهو ...

در این قسمت درباره تابع جزء صحیح یا براکت صحبت می کنیم. تابع جزء صحیح اهمیت بسیار زیادی داره توی کنک ...
تابع جزء صحیح( قسمت دوم) - تابع جزء اعشاری و ویژگی های جزء صحیح

فیلم جلسه 30 - تابع جزء صحیح( قسمت دوم) - تا ...

تو این جلسه راجع به جزء اعشاری صحبت می کنیم، در حقیقت ادامه مبحث جزء صحیح رو با تابع جزء اعشاری ادام ...
تابع جزء صحیح( قسمت سوم) - نمودار تابع جزء صحیح و تابع شامل جزء صحیح

فیلم جلسه 31 - تابع جزء صحیح( قسمت سوم) - نم ...

در این جلسه راجع به نمودار توابعی که جزء صحیح توشون به کار رفته صحبت می کنیم و توابع مهم رو رسم می ک ...
تابع (قسمت اول)، رابطه و روش های نمایش تابع و مقدار تابع

فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت اول)، رابطه و روش ...

در این جلسه در رابطه با تابع صحبت میکنیم، استارت تابع رو میزنیم، راجع به رابطه و تابع، اینکه چه رابط ...
تابع (قسمت دوم)، دامنه

فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت دوم)، دامنه

تو این جلسه راجع به دامنه توابع صحبت می کنیم از روی نمودار از روی ضابطه از روی زوج مرتب و نمودار پیک ...
تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 34 - تابع (قسمت سوم)

تو این جلسه در برد توابع کامل صحبت می کنیم چند تابع خاص رو که میشه بردش رو راحت بدست اورد صحبت می کن ...
تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع و دامنۀ تابع مرکب

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب تواب ...

در این قسمت بحث تابع رو ادامه میدیم و دربارۀ تابع مرکب صحبت می کنیم. یعنی fog، تشکیل ضابطۀ تابع مرکب ...
تابع (قسمت پنجم)، ادامۀ ترکیب توابع

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت پنجم)، ادامۀ ترکیب ...

تو این جلسه بحث تابع رو ادامه میدیم. دربارۀ تابع مرکب و دامنۀ تابع در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، چند تا م ...
تابع (قسمت ششم)، تابع یک به یک

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت ششم)، تابع یک به ی ...

در این جلسه میخوایم راجع به تابع یک به یک صحبت کنیم، روش های مختلفی برای شناختن تابع یک به یک و شناخ ...
تابع (قسمت ششم)- تابع معکوس

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت ششم)- تابع معکوس

تو این جلسه بحث مفصلی توی تابع معکوس یا تابع وارون داریم راجع به اینکه ضابطه چطور بدست بیاریم و نمود ...
مثلثات (قسمت اول)، زاویه و نسبت های مثلثاتی

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت اول)، زاویه و نس ...

در این جلسه مثلثات رو شروع می کنیم و در رابطه با تعریف زاویه، درجه، رادیان، واحدهای مختلف زاویه و ای ...
مثلثات (قسمت دوم)، دایره مثلثاتی

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت دوم)، دایره مثلث ...

تو این جلسه دایره مثلثات رو شروع می کنیم محو هایsin ,cos ,tan را معرفی میکنیم و این که چطور شما از د ...
مثلثات (قسمت سوم)، دایره مثلثاتی و کمان های (α+(kπ/2

فیلم جلسه 41 - مثلثات (قسمت سوم)، دایره مثلث ...

تو این جلسه یه چند تا تست از دایره مثلثاتی مونده اونارو براتون حل می کنم که تست های متنوع تری از تست ...
مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 42 - مثلثات (قسمت چهارم)، اتحادهای ...

بحث روابط مثلثاتی رو از فرمول های مقدماتی شروع میکنیم و تا سر فرمول های 2α کار رو جلو میبریم.
مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 43 - مثلثات (قسمت پنجم)، اتحادهای ...

بحث اتحادهای مثلثاتی رو ادامه میدیم، روابط 2α و 3α رو بررسی می کنیم و تست های متنوعی ازش حل میکنیم.
مثلثات (قسمت ششم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - مثلثات (قسمت ششم)، معادلۀ مثل ...

بحث معادلۀ مثلثاتی رو مطرح می کنیم، دو تا تیپ مرسوم توی سوالات معادلۀ مثلثاتی داریم. تیپ اول شمارش ت ...
مثلثات (قسمت هفتم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - مثلثات (قسمت هفتم)، معادلۀ مث ...

در رابطه با معادلۀ مثلثاتی بحث رو ادامه میدیم، یک جلسه قبلا دربارۀ معادلۀ مثلثاتی صحبت کردیم. تیپ او ...
مثلثات (قسمت هشتم)، معادلۀ مثلثاتی (قسمت سوم) و کاربرد مثلثات (قسمت اول)

فیلم جلسه 46 - مثلثات (قسمت هشتم)، معادلۀ مث ...

تو این جلسه معادله مثلثی رو تموم می کنیم یه چند تا نکته ازش باقی مونده در رابطه با نکات صحبت می کنیم ...
مثلثات (قسمت نهم)، کاربرد مثلثات (قسمت دوم) و توابع مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 47 - مثلثات (قسمت نهم)، کاربرد مثل ...

تو این جلسه مثلثات رو با ادامۀ کاربرد مثلثات شروع می کنیم و بعد از اینکه  کاربرد مثلثات تموم شد، قضی ...
مثلثات (قسمت دهم)، توابع مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 48 - مثلثات (قسمت دهم)، توابع مثلث ...

این جلسه آخرین جلسه مثلثات هستش که بحث توابع مثاثاتی رو ادامه میدیم راجع به دوره تناوب مثلثاتی و به ...
مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق

فیلم جلسه 49 - مشتق (قسمت اول)، تعریف مشتق

تو این جلسه مشتق رو مشتق رو شروع می کنیم و با تعریف مشتق جلو میریم، مشتق چپ و راست رو هم تعریف می کن ...
مشتق (قسمت دوم)، نیم مماس چپ و راست

فیلم جلسه 50 - مشتق (قسمت دوم)، نیم مماس چپ ...

تو این جلسه مشتق رو ادامه میدیم با نیم مماس های چپ و راست شروع میکنیم راجعبشون مثال های بیشتری رو حل ...
مشتق (قسمت سوم)، مشتق گیری (قسمت اول)

فیلم جلسه 51 - مشتق (قسمت سوم)، مشتق گیری (ق ...

تو این جلسه مشتق گیری رو شروع می کنیم، فرکول های مشتق رو اول از همه به شما یاد میدیم راجع به قوانین ...
مشتق (قسمت چهارم)، مشتق گیری (قسمت دوم)

فیلم جلسه 52 - مشتق (قسمت چهارم)، مشتق گیری ...

تو این جلسه مشتق گیری رو ادامه میدیم، یه سری نکات تکمیلی راجع به این که بعضی از سوالایه مشتق گیری رو ...
مشتق (قسمت پنجم)، مشتق تابع مرکب - محاسبه حدود با مشتق

فیلم جلسه 53 - مشتق (قسمت پنجم)، مشتق تابع م ...

تو این جلسه مشتق تابع مرکب رو که قبلا راجع بش صحبت کردیم رو فرمول بندی می کنیم براش یک فرمول جامع ار ...
مشتق (قسمت ششم)، مشتق ضمنی

فیلم جلسه 54 - مشتق (قسمت ششم)، مشتق ضمنی

تو این جلسه در رابطه با مشتقگیری ضمنی صحبت می کنیم راجع به این که همه توابع صریح نیستند یا به عبارت ...
مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس و قائم (قسمت اول)

فیلم جلسه 55 - مشتق (قسمت هفتم)، خط مماس و ق ...

تو این جلسه در رابطه با خط مماس و قائم صحبت می کنیم. اینکه معادلۀ خط مماس و خط قائم رو چجوری بدست بی ...
مشتق (قسمت هشتم)، خط مماس و قائم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 56 - مشتق (قسمت هشتم)، خط مماس و ق ...

تو این جلسه بحث خط مماس و قائم رو با موضوعات زیر ادامه میدیم: موضوعاتی که در رابطه با مماس شدن دو ت ...
مشتق (قسمت نهم)، مشتق ناپذیری

فیلم جلسه 57 - مشتق (قسمت نهم)، مشتق ناپذیری

تو این جلسه در رابطه با خط مماسس قائم خارج از منحنی از نقطه خارج منحنی یه نکته کوچولویی باقی مونده ا ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت اول)، نقاط بحرانی

فیلم جلسه 58 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه کاربرد مشتق رو شروع میکنیم از تعریف نقطه بحرانی و تست های زیادی ازش حل می کنیم 
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت دوم)، اکسترمم های مطلق و نسبی

فیلم جلسه 59 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های مطلق و نسبی صحبت می کنیم اول معرفی میکنیم اکسترمم مطلق و نسبی رو ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت سوم)، اکسترمم های مطلق

فیلم جلسه 60 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث پیدا کردن اکسترمم های مطلق بر توابع پیوسته در بازۀ بسته شروع می کن ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، یکنوایی

فیلم جلسه 61 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه کاربرد مشتق رو با بحث یکنوایی توابع ادامه میدیم، راجع به این که چه توابعی صعودی و نزولی ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، اکسترمم نسبی (قسمت اول)

فیلم جلسه 62 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی صحبت می کنیم، اکسترمم های نسبی رو من تو جلسه ای که اکسترمم ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ششم)، اکسترمم نسبی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 63 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه در رابطه با اکسترمم های نسبی که قبلا صحبت کردیم و نحوه به دست اومدنش رو صحبت کردیم تست ه ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت چهارم)، تقعر و عطف (قسمت اول)

فیلم جلسه 64 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه بحث تقعر و عطف رو شروع می کنیم راجع به تقعر صحبت می کنیم این که چه رابطه ای با مشتق داره ...
فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت پنجم)، تقعر و عطف (قسمت دوم)

فیلم جلسه 65 - فصل چهارم: کاربرد مشتق (قسمت ...

تو این جلسه راجع به نقطه عطف صحبت می کنیم جلسه قبلی راجع به تقعر صحبت کردیم فهمیدید کی تقعر تابع رو ...
انتگرال (قسمت اول)، انتگرال نامعیّن (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - انتگرال (قسمت اول)، انتگرال ن ...

توی این فیلم انتگرال رو شروع می کنیم و با انتگرال نامعین هم شروع می کنیم، احتمالاً دو قسمت طول میکشه ...
انتگرال (قسمت دوم)، انتگرال نامعیّن (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - انتگرال (قسمت دوم)، انتگرال ن ...

راجع به انتگرال نامعین توی فیلم قبلی صحبت کردیم و تو این فیلم انتگرال نامعین رو تموم می کنیم، تست ها ...
انتگرال (قسمت سوم)، انتگرال معیّن

فیلم جلسه 68 - انتگرال (قسمت سوم)، انتگرال م ...

توی جلسات قبلی راجع به انتگرال نامعین صحبت کردیم، گفتیم که راجع به پاد مشتقه، یعنی برعکس عملیات مشتق ...
انتگرال (قسمت چهارم)، قضیۀ بنیادی دوم و مساحت

فیلم جلسه 69 - انتگرال (قسمت چهارم)، قضیۀ بن ...

توی این جلسه راجع به قضیۀ بنیادی دوم صحبت می کنیم، قضایای بنیادی دو تا هستن، اول و دوم، ابتدا قضیۀ ب ...
انتگرال (قسمت پنجم)، مساحت

فیلم جلسه 70 - انتگرال (قسمت پنجم)، مساحت

این جلسه آخرین جلسۀ انتگراله، راجع به مساحت ها یا سطح محصور صحبت می کنیم و در آخر هم راجع به قضیۀ بن ...
حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهوم حد چپ و راست

فیلم جلسه 71 - حد و پیوستگی (قسمت اول)، مفهو ...

توی این فیلم حل و پیوستگی رو شروع می کنیم. بعد از مدت ها که بچه ها خیلی درخواست داشتن، امروز حد و پی ...
حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حد در نقطه (قسمت اول)

فیلم جلسه 72 - حد و پیوستگی (قسمت دوم)، حد د ...

تو این جلسه حد رو انشاا... ادامه میدیم، موضوعات اولیه و مفاهیم اولیه حد رو از روی نمودار به شما یاد ...
حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حد در نقطه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 73 - حد و پیوستگی (قسمت سوم)، حد د ...

تو این جلسه در رابطه با ادامۀ حدهای براکتی صحبت می کنیم و قضیۀ فشردگی رو مطرح می کنیم، قضیۀ فشردگی ن ...
حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، حدود مبهم (قسمت اول)

فیلم جلسه 74 - حد و پیوستگی (قسمت چهارم)، حد ...

تو این جلسه حدود مبهم رو شروع می کنیم، از صفر صفرم ها شروع میکنیم، در واقع حدودی که مشکل دار هستن، ص ...
حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، حدود مبهم (قسمت دوم)، هوپیتال (قسمت اول)

فیلم جلسه 75 - حد و پیوستگی (قسمت پنجم)، حدو ...

تو این جلسه حد های صفر صفرم رو ادامه میدیم وارد قضیه هوپیتال هم میشیم و مثال ها متنوعی ازش حل می کنی ...
حد و پیوستگی (قسمت ششم)، هوپیتال (قسمت دوم)، هم ارزی

فیلم جلسه 76 - حد و پیوستگی (قسمت ششم)، هوپ ...

تو این جلسه بحث حد های صفر صفرم رو همچنان ادامه میدیم ادامۀ بحث هوپیتال و موضوع استفاده از روش هم ار ...
حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد بی نهایت

فیلم جلسه 77 - حد و پیوستگی (قسمت هفتم)، حد ...

توی این جلسه باز هم فیلم های حد رو ادامه میدیم، در رابطه با حد بی نهایت یا حد نامتناهی صحبت می کنیم، ...
حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد در بی نهایت (قسمت اول)

فیلم جلسه 78 - حد و پیوستگی (قسمت هشتم)، حد ...

تو این جلسه میخوایم حد در بی نهایت رو صحبت کنیم، یعنی x رو به سمت بی نهایت میل بدیم که ببینیم حد تاب ...
حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد در بی نهایت (قسمت دوم)

فیلم جلسه 79 - حد و پیوستگی (قسمت نهم)، حد د ...

تو این جلسه ان شاا... حد رو تموم می کنیم، چیزهایی که از حد باقی مونده، بعضی از هم ارزی هایی که شما ب ...
حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوستگی

فیلم جلسه 80 - حد و پیوستگی (قسمت دهم)، پیوس ...

این جلسه راجع به پیوستگی صحبت می کنیم، پیوستگی در نقطه رو مطرح می کنیم و تست های متنوعی ازش حل می کن ...
تحلیل و بررسی درس ریاضی از کنکور ریاضی 97 (موضوع مشترک با رشته تجربی)

فیلم جلسه 98 - تحلیل و بررسی درس ریاضی از کن ...

خسته نباشید میگم اول خدمت همه بچه های ریاضی که امروز کنکورشونو دادن امیدوارم که بهترین نتیجه براشون ...

فیلم جلسه 41 - مثلثات (قسمت سوم)، دایره مثلثاتی و کمان های (α+(kπ/2

تو این جلسه یه چند تا تست از دایره مثلثاتی مونده اونارو براتون حل می کنم که تست های متنوع تری از تست های مثلثاتی رو دیده باشید و بحث  مضارب (α+(kπ/2 نسبت های مثلثاتیش رو بررسی می کنیم و ازش تست حل می کنیم