فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 17 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت چهارم)، گفتار دوم: ماهیچه و حرکت (قسمت دوم)

در این جلسه قصد دارم که مکانیزم انقباض ماهیچه رو براتون بگم، بگم که عامل تحریک ماهیچه و شروع انقباض چیه چگونگی عملکرد این انقباض ماهیچه رو براتون توضیح میدم و بگم که ما برای انقباض نیاز به انزژی داریم، این انرژی را از کجا تامین میکنیم نقش ATP چیه و در نهایت اینکه کی انقباض ماهیچه متوقف می شه و در پایان هم انواع یاخته های ماهیچه رو صحبت می کنیم اگرم هم رسیدیم چند تا نمونه سوال براتون حل میکنم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم