فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 16 - فصل 3 دستگاه حرکتی(قسمت سوم) - ماهیچه و حرکت (قسمت اول)

رسیدم به گفتار دوم از فصل سوم، تحت عنوان ماهیچه و حرکت در این بخش می خواهیم در مورد ماهیچه های اسکلتی صحبت کنیم، تعداد، ویژگی و چگونگی عملکرد ماهیچه اسکلتی رو بررسی کنیم و بعد وظایفش رو تعریف کنیم و بگیم از چه اجزایی تشکیل شده.

وقتی رسیدیم به اینکه از واحدهای سازنده ای به نام تار ماهیچه ای تشکیل شده، اجزای سازنده ی اون رو هم بررسی کنیم و بعد ببینیم انقباض ماهیچه ی اسکلتی چطوری هست.

 

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم