فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت دوم)، دایره مثلثاتی

تو این جلسه دایره مثلثات رو شروع می کنیم محو هایsin ,cos ,tan را معرفی میکنیم و این که چطور شما از دایره مثلثاتی بتونید استفاده بکنید برای این که نسبت های مثلثاتی زوایا رو پیدا بکنید و یا محدوده ای برای نسبت های مثلثاتی پیدا کنید