فیلم جلسه 13 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 2 ) - بخش 1 نسبت های مثلثاتی(قسمت 2)

جواد نایب کبیر
جواد نایب کبیر

ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نایب کبیر

تو این قسمت قراره در مورد فرمول های مساحت مثلث با هم دیگه صحبت کنیم.

و کار در کلاس صفحه 32 کتاب درسی و همچنین تمرین صفحه 34 کتاب درسی رو براتون حل کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها ریاضی پایه دهم(نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نایب کبیر

Loading

فیلم جلسه 1 - درس اول: مجموعه های متناهی و ن ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله  درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت اول)  بخش اول: مجموعه ها ...

فیلم جلسه 2 - درس اول: مجموعه های متناهی و ن ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت دوم)  بخش دوم: بازه ها  ق ...

فیلم جلسه 3 - درس اول: مجموعه های متناهی و ن ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس اول: مجموعه های متناهی و نامتناهی (قسمت سوم)  بخش سوم: مجموعه های ...

فیلم جلسه 4 - درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله  درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت اول)  بخش اول: مجموعۀ مرجع  قراره در ...

فیلم جلسه 5 - درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله  درس دوم: متمّم یک مجموعه (قسمت دوم)  بخش دوم: تعداد عضوهای اجتماع دو ...

فیلم جلسه 6 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت ا ...

با بخش الگو و دنباله که بخش سوم کتاب ریاضی سال دهم شما هست در خدمتتون هستیم. قراره که توی این بخش در ...

فیلم جلسه 7 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت د ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله  درس سوم: الگو و دنباله (قسمت دوم)  بخش چهارم: دنباله (قسمت اول)  با ...

فیلم جلسه 8 - درس سوم: الگو و دنباله (قسمت س ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله درس سوم: الگو و دنباله (قسمت سوم) بخش چهارم: دنباله (قسمت دوم)  در ای ...

فیلم جلسه 9 - درس چهارم: دنباله های حسابی و ...

فصل اول: مجموعه، الگو و دنباله  درس چهارم: دنباله های حسابی و هندسی (قسمت اول)  بخش اول: دنبالۀ حساب ...

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 1 ) - ...

با بخض اول بخش دوم کتاب درسی سال دهم در خدمت شما هستیم، این فصل در مورد مثلثات هست و قسمت اولش در مو ...

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 2 ) - ...

تو این قسمت قراره در مورد فرمول های مساحت مثلث با هم دیگه صحبت کنیم. و کار در کلاس صفحه 32 کتاب درسی ...