فیلم ها زبان فارسی کنکور هامون سبطی

Loading
ساختمان واژه ها (قسمت اول)، کلیات ساختمان واژه

فیلم جلسه 1 - ساختمان واژه ها (قسمت اول)، کل ...

در این قسمت میریم سراغ مبحث ساختمان واژه ها که یک یا دو تست ادبیات رو در آزمون سراسری تشکیل میده.
ساختمان واژه ها (قسمت دوم‌)، حل تست و بیان نکات (قسمت اول)

فیلم جلسه 2 - ساختمان واژه ها (قسمت دوم‌)، ح ...

می خوایم بریم سراغ حل تست های آموزشی از مبحث ساختمان واژه ها که نکات و مفاهیم رو با هم مرور می کنیم 
ساختمان واژه ها (قسمت سوم)، حل تست و بیان نکات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 3 - ساختمان واژه ها (قسمت سوم)، حل ...

کارمون رو با تست های ساختمان واژه ادامه میدیم.
ساختمان واژه ها (قسمت چهارم)، حل تست و بیان نکات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 4 - ساختمان واژه ها (قسمت چهارم)، ...

بعد از یاد گرفتن اصول هر کاری تمرینه که آدم رو می تونه به حدی برسونه که مطمئن بشه کسی تو اون زمینه ن ...
ساختمان واژه ها (قسمت پنجم)، حل تست و بیان نکات (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 5 - ساختمان واژه ها (قسمت پنجم)، ح ...

حل تست و بیان نکات(قسمت چهارم)
گروه اسمی (قسمت اول)، وابسته های پیشین

فیلم جلسه 6 - گروه اسمی (قسمت اول)، وابسته ه ...

این جلسه میریم سراغ گروه اسمی، وابسته های پیشین گروه اسمی و اینکه چرا اصلا به اینا میگن صفت و چه طور ...
گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر

فیلم جلسه 7 - گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته ه ...

گروه اسمی (قسمت دوم)، وابسته های صفت و ضمیر
گروه اسمی (قسمت سوم)، ترکیب های وصفی و اضافی

فیلم جلسه 8 - گروه اسمی (قسمت سوم)، ترکیب ها ...

گروه اسمی رو امروز به پایان میبریم با حساب این که خودتون هم دارید زحمت می کشید و تست می زنید و می خو ...
انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت ...

من امروز خستم اما می خوام با تمام انرژی امروز به شما مبحثی رو درس بدم که خیلی دوست داشتنی هستش، این ...
انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسم ...

اون 20 صفحه رو خوندید و  حالا می خوایم ببنیم که چه نکاتی هست که باید  بیاد بگیریم تا مسلط بشیم  دو ح ...
انواع جمله و نقش واژه ها (قسمت سوم)

فیلم جلسه 11 - انواع جمله و نقش واژه ها (قسم ...

این مبحث یکی دو تا سوال ازش طرح میشه تو کنکور، تا اونجا پیش رفتیم که توی نثر چقدر می تونه نکته های پ ...