فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت اول)، زاویه و نسبت های مثلثاتی

در این جلسه مثلثات رو شروع می کنیم و در رابطه با تعریف زاویه، درجه، رادیان، واحدهای مختلف زاویه و اینکه چجوری اینارو به هم تبدیل بکنیم صحبت می کنیم و در نهایت نسبت های مثلثاتی رو هم تعریف می کنیم.

آرشآرش