فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 38 - تابع (قسمت ششم)- تابع معکوس

تو این جلسه بحث مفصلی توی تابع معکوس یا تابع وارون داریم راجع به اینکه ضابطه چطور بدست بیاریم و نمودار چطور بکشیم.

در آخر هم تست های کنکور سال های اخیر رو حل می کنیم

آرشآرش