فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 36 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت نهم)، گفتار دوم: رگ ها (قسمت پنجم)

امروز دستگاه لنفی رو با هم داریم با تمام نکاتش و تحلیله شکل که شکله خیلی قشنگیه بعد میریم بحث تنظیم گردش خون رو با تمام نکاتش این ها رو در این قسمت در خدمتتون هستیم

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 10
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 10