فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 15 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت دوم)، گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت دوم)

در این جلسه بخش پایانی از گفتار یک رو آغاز میکنیم در این بخش تمایل دارم که در مورد تشکیل استخوان ها باهم صحبت کنیم  و در هایت در مورد مفصل ها می خوایم صحبت کنیم که چند نوع مفص دارم و کاراییش و در پایان هم به سوالاتش پاسخ خواهم داد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم