فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 14 - فصل سوم: دستگاه حرکتی (قسمت اول)گفتار یک: استخوان و اسکلت (قسمت اول)

در این جلسه قصد دارم گفتار اول تحت عنوان استخوان و اسکلت رو براتون آغاز می کنم و سعی می کنم که تحلیلی از اسکلت داشته باشیم، انواع اسکلت رو براتون بگم، بعد انواع بافت های سازنده استخوان رو بگم و بررسی بکنیم نقش انواع استخوان ها رو در اسکلت انسان با هم بررسی کنیم در پایان هم چندین نمونه سوال براتون حل میکنم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم