فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 13 - فصل دوم: حواس (قسمت پنجم)، گفتار سوم: گیرنده های حسی جانوران

ابتدا انواع گیرنده حسی در انواع جانداران مختلف رو با هم بررسی می کنیم و بعد هم مجموعه سوالاتی که در این هفته آموزشی بود رو براتون حل می کنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم