فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 37 - تابع (قسمت ششم)، تابع یک به یک

در این جلسه میخوایم راجع به تابع یک به یک صحبت کنیم، روش های مختلفی برای شناختن تابع یک به یک و شناختن تابعی که یک به یک نیست ارائه کنیم و تست های متنوع ازش حل می کنیم.

آرشآرش