فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 36 - تابع (قسمت پنجم)، ادامۀ ترکیب توابع

تو این جلسه بحث تابع رو ادامه میدیم. دربارۀ تابع مرکب و دامنۀ تابع در جلسۀ قبلی صحبت کردیم، چند تا مثال باقی مونده و میریم سراغ توابع یکنوا، صعودی و نزولی بودن رو تعریف می کنیم و کلی تست متنوع ازش حل می کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم