فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 35 - تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع و دامنۀ تابع مرکب

در این قسمت بحث تابع رو ادامه میدیم و دربارۀ تابع مرکب صحبت می کنیم. یعنی fog، تشکیل ضابطۀ تابع مرکب، اینکه چجوری fog رو تشکیل بدیم از روی fog، یا f و fog رو داشته باشیم، g رو چطور بدست بیاریم و سوال های متنوع ازش حل می کنیم و راجع به دامنۀ تابع مرکب هم صحبت می کنیم.

آرشآرش