فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)

ناصر حشمتی
ناصر حشمتی

عربی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین درس هفتم رو براتون حل کنیم، داشتیم دربارۀ افعال ناقصه صحبت می کردیم، افعال کانَ، أصبح، سارَ و لیسَ و تمام نکات اصلی توی کانَ بود.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها عربی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

Loading

فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)

امروز میخوایم در رابطه با اولین درس عربی یازدهم یعنی اسم مکان و اسم تفضیل باهم صحبت کنیم. و مطالب مه ...

فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کت ...

توی این فیلم آموزشی میخوایم تمرینات درس یک عربی یازدهم رو با هم انجام بدیم. اولین تمرینی که توی این ...

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)-جمله های شر ...

امروز ما میخوایم در رابطه با جلمه های شرطیه صحبت کنیم. درس ما در رابطه با جمله های شرطیه است. جمله ه ...

فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کت ...

ما با این دید که شما سال دهم رو خوب یادگرفتید و مطالب جلسات قبل رو هم بلدید میخوایم بریم سراغ تمرینه ...

فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت او ...

امروز میخوایم در مورد معرفه و نکره صحبت کنیم، معرفه به اسمی میگیم که میشناسیمش، نکره به اسمی میگیم ک ...

فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دو ...

امروز میخوایم تمرینات درس سوم: بخش اسم های معرفه و نکره رو با هم حل کنیم. اسم های معرفه اسم هایی بود ...

فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم ...

در این درس میخوایم دربارۀ این صحبت کنیم که اگر یک جمله ای، یک فعلی (منظورم از جمله همون فعل است) بعد ...

فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم ...

تو این درس می خوایم در رابطه با جمله هایی که بعد از اسم نکره میاد تمرین کنیم یادتون باشه سه تا فرمول ...

فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسم ...

امروز می خوایم با هم درس پنجم عربی یازده مرو تحلیل کنیم ببنیم تو درس پنجم چه اتفاقی می خواد بیوفته، ...

فیلم جلسه 10 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قس ...

رسیدیم به تمرینای درس پنجم، تو قواعد درس پنجم تو تو جزوه درس پنجم گفتیم که تمام نکات این درس بر میگر ...

فیلم جلسه 11 - درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول ...

ما درس پنج و ششم رو پشت سر گذاشتیم از نظر معنا و قواعد به هم ربط داشتن اما تو دو درس جدا اومده بودن، ...

فیلم جلسه 12 - درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

ما امروز می خوایم تو این بخش تمرین های درس ششم عربی یازدهم رو حل کنیم با دقت فیلم ها رو نگاه کنید، ع ...

فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه ( ...

امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین در ...