فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)

امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین درس هفتم رو براتون حل کنیم، داشتیم دربارۀ افعال ناقصه صحبت می کردیم، افعال کانَ، أصبح، سارَ و لیسَ و تمام نکات اصلی توی کانَ بود.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها عربی یازدهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

Loading
درس اول (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - درس اول (قسمت اول)

امروز میخوایم در رابطه با اولین درس عربی یازدهم یعنی اسم مکان و اسم تفضیل باهم صحبت کنیم. و مطالب مه ...
درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 2 - درس اول(قسمت دوم)-حل تمارین کت ...

توی این فیلم آموزشی میخوایم تمرینات درس یک عربی یازدهم رو با هم انجام بدیم. اولین تمرینی که توی این ...
درس دوم (قسمت اول)-جمله های شرطی

فیلم جلسه 3 - درس دوم (قسمت اول)-جمله های شر ...

امروز ما میخوایم در رابطه با جلمه های شرطیه صحبت کنیم. درس ما در رابطه با جمله های شرطیه است. جمله ه ...
درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کتاب

فیلم جلسه 4 - درس دوم(قسمت دوم)-حل تمارین کت ...

ما با این دید که شما سال دهم رو خوب یادگرفتید و مطالب جلسات قبل رو هم بلدید میخوایم بریم سراغ تمرینه ...
درس سوم: معرفه و نکره (قسمت اول)

فیلم جلسه 5 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت او ...

امروز میخوایم در مورد معرفه و نکره صحبت کنیم، معرفه به اسمی میگیم که میشناسیمش، نکره به اسمی میگیم ک ...
درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 6 - درس سوم: معرفه و نکره (قسمت دو ...

امروز میخوایم تمرینات درس سوم: بخش اسم های معرفه و نکره رو با هم حل کنیم. اسم های معرفه اسم هایی بود ...
درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم ...

در این درس میخوایم دربارۀ این صحبت کنیم که اگر یک جمله ای، یک فعلی (منظورم از جمله همون فعل است) بعد ...
درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم ...

تو این درس می خوایم در رابطه با جمله هایی که بعد از اسم نکره میاد تمرین کنیم یادتون باشه سه تا فرمول ...
درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسم ...

امروز می خوایم با هم درس پنجم عربی یازده مرو تحلیل کنیم ببنیم تو درس پنجم چه اتفاقی می خواد بیوفته، ...
درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قس ...

رسیدیم به تمرینای درس پنجم، تو قواعد درس پنجم تو تو جزوه درس پنجم گفتیم که تمام نکات این درس بر میگر ...
درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول)

فیلم جلسه 11 - درس ششم : فعل مضارع (قسمت اول ...

ما درس پنج و ششم رو پشت سر گذاشتیم از نظر معنا و قواعد به هم ربط داشتن اما تو دو درس جدا اومده بودن، ...
درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 12 - درس ششم: فعل مضارع (قسمت دوم)

ما امروز می خوایم تو این بخش تمرین های درس ششم عربی یازدهم رو حل کنیم با دقت فیلم ها رو نگاه کنید، ع ...
درس هفتم: معانی افعال ناقصه (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - درس هفتم: معانی افعال ناقصه ( ...

امیدوارم فیلم آموزشی جلسۀ قبل رو خوب دیده باشید و جزوه هارو خوب خونده باشید. امروز میخوایم تمارین در ...