فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 9 - درس پنجم: ترجمه فعل مضارع (قسمت اول)

امروز می خوایم با هم درس پنجم عربی یازده مرو تحلیل کنیم ببنیم تو درس پنجم چه اتفاقی می خواد بیوفته، ما تو درس پنجم و درس ششم دیگه میخوایم وارد معنای فعل ها بشیم تو دو درس قبل اومدیم در مورد اسم ها صحبت کردیم اسم اگه نکره باشه چی میشه معرفه باشه چه جوری معنا میشه حالا تو این درس و درس بعدی می خوایم در مورد فعل که ببنیم فعل چه جوری معنا میشه پس تمامه تمرکزمون رو می خوایم بذاریم رو فعل های مضارع 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.