فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 8 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت دوم)

تو این درس می خوایم در رابطه با جمله هایی که بعد از اسم نکره میاد تمرین کنیم یادتون باشه سه تا فرمول خیلی مهم داشتیم، ماضی نکره ماضی، ماضی نکره مضارع مضارع نکره مضارع، که تو اولی فعل دوم رو ماضی ساده یا بعید معنا میکردیم، تو دومی ماضی استمراری معنا می کردیم و تو سومی ماضی التزامی معنا می کردیم جزوره رو خوب بخونید ، من خواهشم اینه که این تمرین خودتون انجام بدین و بعد بیاین فیلم آموزشی رو ببنید ما تو این تمرین ها نکات اضافی میگیم که احتمال داره ازش تو آزمون هاتون سوال بیاد