فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 48 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هفتم)، پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

در این قسمت قراره که راجع به پیش بینی جهت پیشرفت واکنش با هم صحبت کنیم و میخوایم ببینیم خارج قسمت چی هست و مقدارشو چطور به دست میاریم و چطور با استفاده از Q یا خارج قسمت میتونیم جهت پیشرفت واکنش رو پیش بینی کنیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم