فیلم ها صفر تا صد حسابان یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 20 - فصل دوم: تابع (قسمت هشتم)، اعمال جبری تابع

بحث امروزمون از تابع اختصاص داره به اعمال جبری روی توابع، چهار عمل اصلی، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم رو ما اینجا رو تابع ها مطالعه می کنیم و نکات حاشیه ایش رو هم به شما میگیم تست حرفه ای ازش نمیتونیم بزنیم تا موقعی که ترکیب تاوبع رو هم تدریس کرده باشیم ولی روی این موضوع مسلط باشین