فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 34 - تابع (قسمت سوم)

تو این جلسه در برد توابع کامل صحبت می کنیم چند تابع خاص رو که میشه بردش رو راحت بدست اورد صحبت می کنیم راجع به این که از روی نمودار تابع چه جوری برد به دست بیاریم وچند تا نا مساوی مهم رو هم بررسی می کنیم که بدست آوردن برد توابع کمک می کنه

آرشآرش