فیلم جلسه 10 - درس چهارم: Traveling the world (قسمت دوم)

علی اکبر عزتی
علی اکبر عزتی

انگلیسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی اکبر عزتی

در این جلسه ابتدا می پردازیم به واژگان و اصطلاحات جدید درس چهار. و بعد متن صفحۀ 105 کتاب درسی رو میخونیم و ترجمه می کنیم و بعد از اینکه متن رو یاد گرفتیم در قسمت آخر میریم و سوالات صفحه 106 قسمت درک مطلب رو پاسخ میدیم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها انگلیسی دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی اکبر عزتی

Loading
درس اول: Saving nature، (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - درس اول: Saving nature، (قسمت ...

این جلسه قراره که من، زمان آینده ساده و آینده نزدیک را ارائه کنم و و تفاوت های این دو زمان را و در ا ...
درس اول: Saving nature (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - درس اول: Saving nature (قسمت د ...

در جلسه دوم درس اول پایه دهم، می خوایم برای شما راجع به اسامی توضیحات کامل رو بدیم که اسم چیست؟؟؟؟؟؟ ...
درس اول: Saving nature (قسمت سوم)

فیلم جلسه 3 - درس اول: Saving nature (قسمت س ...

در این جلسه ابتدا من کلمات و اصلاحات جدید درس اول سال دهم رو به طور کامل برای شما خواهم گفت با کمک ه ...
درس دوم: Wonders of Creation (قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - درس دوم: Wonders of Creation ( ...

در این جلسه راجع به صفت، صفت ساده مطلق حرف خواهیم زد تعریف صفت چیه صفت تساوی چه صفت تساوی چه صفتی اس ...
درس دوم: Wonders of Creation (قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - درس دوم: Wonders of Creation ( ...

در این جلسه راجع به جایگاه صفات در زبان انگلیسی براتون خواهیم گفت، این که کلا صفات در زبان انگلیسی د ...
درس دوم: Wonders of Creation (قسمت سوم)

فیلم جلسه 6 - درس دوم: Wonders of Creation ( ...

این جلسه ابتدا لغات و و اصطلاحات جدید و مهم درس دو از کتاب دهم رو مورد بررسی قرار میدیم، چندین بار ت ...
درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت اول)

فیلم جلسه 7 - درس سوم: The Value of Knowledg ...

در این جلسه راجع به نکات گرامری درس سوم کلاس دهم توضیحاتی خواهیم داد که شامل ماضی استمراری تعریف، طر ...
درس سوم: The Value of Knowledge (قسمت دوم)

فیلم جلسه 8 - درس سوم: The Value of Knowledg ...

تو این جلسه ابتدا لغات و ااصطلاحات جدید درس سوم رو ببرسسی میکنیم، تکرار میکنیم چندین بار تا با این ر ...
درس چهارم: Traveling the world (قسمت اول)

فیلم جلسه 9 - درس چهارم: Traveling the world ...

این جلسه میپردازیم به گرامر درس چهارم از کتاب دهم به طور کامل. ابتدا راجع به افعال ناقص یا کمکی، مفص ...
درس چهارم: Traveling the world (قسمت دوم)

فیلم جلسه 10 - درس چهارم: Traveling the worl ...

در این جلسه ابتدا می پردازیم به واژگان و اصطلاحات جدید درس چهار. و بعد متن صفحۀ 105 کتاب درسی رو میخ ...