فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 33 - تابع (قسمت دوم)، دامنه

تو این جلسه راجع به دامنه توابع صحبت می کنیم از روی نمودار از روی ضابطه از روی زوج مرتب و نمودار پیکانی دامنه توابع رو پیدا میکنیم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم