فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 31 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت چهارم)، گفتار اول: قلب (قسمت چهارم)

امروز گفتار یک رو تموم میکنیم، یه فعالیت درجه یک داریم اون رو براتون بررسی می کنیم من نکات مربوط به کنکورش رو براتون میگم و از همه مهم تر امروز یکی از مباحث مهمکتاب رو به این واقعا قدرت بررسی می کنیم 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 9
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 9

آرشآرش