فیلم ها صفر تا صد عربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) ناصر حشمتی

فیلم جلسه 7 - درس چهارم: جمله های بعد از اسم نکره (قسمت اول)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم