فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 8 - فصل اول: تنظیم عصبی (قسمت هشتم)، گفتار 2: ساختار دستگاه عصبی (قسمت پنجم)

این جلسه یک جلسۀ آموزشی سنجشیه، زیرا میخوایم پرسش نامه هفتۀ آموزشی شماره 3 رو براتون حل کنیم. مجموعه سوالاتی میاد که تعدادیش رو بنده براتون حل میکنم و تعدادیش رو خودتون در منزل حل خواهید کرد.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم