فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 32 - تابع (قسمت اول)، رابطه و روش های نمایش تابع و مقدار تابع

در این جلسه در رابطه با تابع صحبت میکنیم، استارت تابع رو میزنیم، راجع به رابطه و تابع، اینکه چه رابطه هایی تابع هستند و چه رابطه هایی تابع نیستن، راجع به روش های نمایش تابع و در نهایت راجع به مقدار تابع صحبت می کنیم.

آرشآرش