فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت پنجم)، ساختار لوئیس (قسمت سوم)