فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 19 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه (قسمت نهم)، بررسی معدالات خط و صفحه (قسمت دوم)

بحث امروزمون بحث بسیار مهمی تو بررسی معادلات خط و صفحه هست ما اول فاصله نقطه از خط بعد فاصله نقطه به صفحه رو بررسی میکنیم در ادامه میرسیم به بررسی صفحات نیم ساز یه مقدار بعد از این که چند تا تست حل کردیم میرسیم به موضوعات قرینه نقطه نسبت به صفحه و قرینه صفحه نسبت به خط مباحث کاملا تست خیزه شما باید روش کاملا مسلط باشید 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم