فیلم ها کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد امین نباخته

فیلم جلسه 31 - تابع جزء صحیح( قسمت سوم) - نمودار تابع جزء صحیح و تابع شامل جزء صحیح

در این جلسه راجع به نمودار توابعی که جزء صحیح توشون به کار رفته صحبت می کنیم و توابع مهم رو رسم می کنیم و در نهایت یاد میدیم بهتون که از نمودار تابع چطور براکت بگیرید.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم