فیلم ها صفر تا صد شیمی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 7 - فصل اول: قدرهدایای زمینی را بدانیم( قسمت 7 ) - درصد خلوص

در این جلسه می خواهیم راجع به درصد خلوص با هم صحبت کنیم، و اینکه ببینیم مسائل درصد خلوص را باید چطوری حل بکنیم.

قبل از اینکه وارد بحث بشیم، فایل pdf کنار فیلم را دانلود نمایید.

https://sanatisharif.ir/Sanati-Sharif-Pamphlet/10/38/614

 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم