فیلم ها صفر تا صد ریاضی دهم (نظام آموزشی جدید) (96-1395) جواد نائب کبیر

فیلم جلسه 12 - فصل دوم: مثلثات ( قسمت 1 ) - بخش 1 نسبت های مثلثاتی

با بخض اول بخش دوم کتاب درسی سال دهم در خدمت شما هستیم، این فصل در مورد مثلثات هست و قسمت اولش در مورد نسبت های مثلثاتی، که تو بخش اول ما به شما در رابطه با تشابه مثلث ها و یادآوری تساوی مثلث ها و کلا تساوی و تشابه تمام شکل های هندسی صحبت خواهیم کرد.

همچنین در رابطه با نسبت های مثلثاتی سینوس، کسینوس، تانژانت و کتانژانت و چگونگی شکل گیری اینها با هم دیگه صحبت خواهیم کرد.