فیلم ها صفر تا صد هندسه تحلیلی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) محمد صادق ثابتی

فیلم جلسه 18 - فصل دوم: معادلات خط و صفحه( قسمت 8) - بررسی معادلات خط و صفحه (قسمت 1)

بحث امروز ما راجع به بررسی معادلات خط و صفحه هست، که رو موضوعات بررسی وضعیت خط و صفحه و همچنین زاویه یابی بین خط و خط، خط و صفحه و صفحه و صفحه را باهم مطالعه می کنیم و در نهایت وضعیت نقطه و صفحه با هم را بررسی می کنیم و با حل چند تست این جلسه رو تموم می کنیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم