فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت چهارم)- ساختار لوئیس (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم