فیلم ها صفر تا صد ریاضی تجربی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) علی صدری

فیلم جلسه 50 - فصل پنجم: توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، درس اول: توابع نمایی و ویژگی های آن (قسمت اول)

در این جلسه می خوایم فصل پنج رو که عنوانش هست توابع نمایی و لگاریتمی رو شروع بکنیم این جلسه درس اول رو شروع می کنیم درس اول هست توابع نمایی و ویژگی های آن ائلش با یه مثال بحث رو آغاز می کنیم بعد میریم تابع به توان x رو که تابع نمایی هست رو به کمک نقطه یابی رسم می کنیم

آرشآرش