فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: نمایش داده ها (قسمت اول)، نمودار یک متغیره و چند متغیره

مهدی امینی راد
مهدی امینی راد

ریاضی و آمار دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

تو این قسمت براتون در مورد نمودارها می خوایم صحبت کنیم نمودارهای تک متغیره و چند متغیره مبحث جدیدیه که تو کتاب اضافه شده 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها ریاضی و آمار دهم(نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

Loading

فیلم جلسه 4 - فصل اول: عبرات های جبری (قسمت ...

قسمت دوم از عبارت های گویا رو میخوایم براتون شروع کنیم تو این قسمت مثال های متعدد و زیادی رو براتون ...

فیلم جلسه 5 - فصل دوم: معادله درجه دوم (قسمت ...

تو این قسمت برای شما عزیزان مفهوم معادله، معادله درجه یک و معادله درجه دو رو توضیح میدم 

فیلم جلسه 6 - فصل دوم: معادله درجه دوم (قسمت ...

بچه ها تو این قسمت براتون در مورد معادله درجه دوم، مثال های قشنگ و جون داری حل می کنم حتما ببینید و ...

فیلم جلسه 7 - فصل دوم: معادله درجه دوم (قسمت ...

بچه ها تو این قسمت براتون رسم معادله درجه دوم شناختن محصولات A,B,C و دلتا و همچنین روش انتقال رو بهت ...

فیلم جلسه 8 - فصل سوم: تابع (قسمت اول)، مفــ ...

تو این می خوام مفهوم تابع رو جا بندازم و مثال هایی رو از لحاظ شهودی تو این قسمت براتون حل کنم 

فیلم جلسه 9 - فصل سوم: تابع (قسمت سوم)، ضابط ...

دوستان تو این قسمت در ادامه تابع می خوایم در مورد ضابطه جبری تابع و دامنه و برد تابع و انواع تابع بر ...

فیلم جلسه 10 - فصل سوم: تابع(قسمت سوم) - تاب ...

در این قسمت براتون در مورد تابع درجه 1 - معادله خط می خواهیم صحبت کنیم و رسم خط رو می خواهیم آموزش ب ...

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)، ت ...

قسمت دوم معادله درجه اول معادله خط رو می خوایم شروع کنیم این قسمت رو خیلی با دقت نگاه کنید، تو کتاب ...

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم: آمار (قسمت اول)، گ ...

تو این کلیپ می خوایم شروع کنیم آموزش آمار رو، آمار در کتاب شما مبحث جدیدی هست شما نداشتین و تغیررات ...

فیلم جلسه 13 - فصل چهارم: آمار (قسمت دوم)، ش ...

در مورد شاخص ها و شاخص های مرکزی می خوایم صحبت کنیم، میانگین، میانه و مد مثال های قشنگ و جونداری رو ...

فیلم جلسه 14 - فصل چهارم: آمار (قسمت سوم)، ش ...

قسمت سوم آمار رو شروع میکنیم شاخص های پراکندگی از جمله واریانس و انحراف معیار 

فیلم جلسه 15 - فصل پنجم: نمایش داده ها (قسمت ...

تو این قسمت براتون در مورد نمودارها می خوایم صحبت کنیم نمودارهای تک متغیره و چند متغیره مبحث جدیدیه ...