فیلم ها صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 12 - فصل چهارم: آمار (قسمت اول)، گردآوری داده ها

تو این کلیپ می خوایم شروع کنیم آموزش آمار رو، آمار در کتاب شما مبحث جدیدی هست شما نداشتین و تغیررات جالبی هم داشته نسبت به آمار های سال گذشتهو تو این کلیپ می خوایم براتون تعاریف آماری و قسمت هایی که جدیدا به کتاب اضافه شده رو توضیح بدیم حتما کتاب رو مطالعه کنید