فیلم ها صفر تا صد ریاضی و آمار دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) مهدی امینی راد

فیلم جلسه 11 - فصل سوم: تابع (قسمت چهارم)، تابع درجه یک و نمودار خطی (قسمت دوم)

قسمت دوم معادله درجه اول معادله خط رو می خوایم شروع کنیم این قسمت رو خیلی با دقت نگاه کنید، تو کتاب درسی در مورد نوشتن معادله خطی خیلی نکات کمی رو گفته ما سعی کردیم اینجا با مثال های جون دار این مطلب رو جا بندازیم