فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 29 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت دوم)، گفتار اول: قلب (قسمت دوم)

این جلسه شروع میکنیم بحث قلب رو خیلی دقیق تر میریم جلو به خصوص در این قسمت بحث ساختار بافتی قلب لایه های قلب و اینکه تو هر لایه چی  کار رفته این خیلی تو این قسمت مهمه این قسمت رو واقعا توصیه می کنم چند بار ببینید 

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 9
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 9

آرشآرش