فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) جلال موقاری

فیلم جلسه 28 - فصل چهارم: گردش مواد در بدن (قسمت اول)، گفتار اول: قلب (قسمت اول)

مروز استارت فصل چهار رو میزنیم، نکته ای که خیلی مهمه اینه بهتون گفته بودم دو تا فصل بسیار مهم تو سال دهم داریم به خصوص پر تست هم هست تو کنکور فصل دو که با تمام نکاتش براتون بستم و این فصل چهار که امروز استارتشو میزنیم که تو قسمت های متوالی سعی می کنم همه آنچه را که نیاز دارین برای کنکورتون بگم

فیلم های مرتبط:
تورق سریع زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 9
کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم جلال موقاری؛ جلسه 9

آرشآرش