فیلم ها آرایه های ادبی کنکور هامون سبطی

فیلم جلسه 12 - علم بیان (قسمت پنجم) - انواع اضافه

این جلسه که دروافع آخرین جلسه از این دوره هست، هم یه برنامه ریزی می خواهیم داشته باشیم برای چند ماه آینده و هم یه گذری داشته باشیم به انواع اضافه که چند ساله تو کنکور ازش سوال میاد و اصولا باید سوال میومد.

بعد از تدریس اضافه برنامه مطالعاتی برای چند ماه باقی مانده تا کنکور داده شده است.

 

دانلود از طریق اپلیکیشن آلاء

با نصب اپ اندروید آلا، می توانید این فیلم را دانلود نمایید.