فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 6 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت ششم)، گفتار دوم: ساختار عصبی (قسمت سوم)

ادامه گفتار دوم از فصل اول رو آغاز میکنیم که به ساختار دستگاه عصبی می پردازیم در اینجا، دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز رو براتون توضیح دادم و در ادامه به یک مبحث جدید به نام اعتیاد می خوایم بپردازیم و ببینیم که این اعتیاد چه تاثیری رو ساختار مغز وسلول های عصبی میذاره ودر ادامه به  نخاع می پردازیم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم