فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 5 - فصل اول تنظیم عصبی (قسمت اول)، گفتار دوم: ساختار دستگاه عصبی (قسمت دوم)

در این جلسه قصد دارم ادامه گفتار دوم از فصل اول تنظیم عصبی رو براتون بگم که به ساختار دستگاه عصبی می پردازیم، اگر خاطرتون باشه بخش اول این گفتار رو در جلسه قبلی براتون گفتم به مغز رسیدیم، قسمت اول مغز که شامل مخ میشه براتون گفتم در این جلسه قسمت دوم یعنی ساختار های دیگه مغز شامل: ساقه مغز، مخچه، و دیگر ساختار های مغز که شامل سامانه لمبیک براتون توضیح خواهم داد و در پایان جلسه به مجموع سوالات پاسخ میدم

لینک های مستقیم دانلود این فیلم