فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت سوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم