فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)، محاسبه غلظت تعادل (قسمت دوم)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم