فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت سوم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت اول)

ما تو این جلسه خیلی کار مهمی داریم می خوایم مسائل غلظت تعادلی رو با هم شروع کنیم، محسابات غلظت تعادلی رو می خوایم با هم خوب یاد بگیریم، فقط تو این جلسه باید بدونیم که من می خوایم توضیحات اولیه رو بدم و فک میک کنم سه چهارتا مسئله بتونیم حل بکنیم تو ایم جلسه ولی قبلش پیشنهاد می کنم که حتما سوالات مربوط به این جلسه و چند جلسه بعد رو حتما دالود بکنید، سوال جلوتون باشه چون من سوالات رو نمی نویسم 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم